top of page

Onderwijs

Hedendaagse ontwikkelingen vragen om innovatie van het onderwijs. Maar dingen anders organiseren en samen veranderen, dat vraagt om dialoog.

De maatschappij verandert en onderwijsinstellingen moeten innoveren om aan te sluiten bij de hedendaagse maatschappij. Centraal staat de vraag welke kennis en vaardigheden kinderen nodig hebben om optimaal te kunnen functioneren in de samenleving van deze 21e eeuw.
De beantwoording van deze vraag is aan de orde op alle niveau’s binnen het onderwijs en is dus zeer breed. Denk aan de ontwikkeling van een visie op goed onderwijs. Denk aan het invoeren van manieren om, vaak via ICT,  onderwijsprocessen te vereenvoudigen. Denk aan IKC-vorming, aan samenwerkingen met het bedrijfsleven of andere onderwijsinstellingen. Denk aan innovaties om leerlingen, op maat, nieuwe leertechnieken aan te leren.

 

In alle gevallen is het van essentieel belang om een onderwijsinnovatie van ‘onderaf’ te laten ontstaan en medewerkers, ouders en (leeftijdafhankelijk) kinderen te betrekken. Dan pas kan de verandering succesvol zijn en tot werkelijke verbetering leiden.

Maar hoe betrek je al deze partijen? Hoe doe je recht aan ieders mening en ervaring? Hoe zorg je ervoor dat mogelijke perspectieven boven tafel komen en er werkelijk nieuwe inzichten ontstaan? Hoe kun je zorgen voor meer duurzamere verbindingen?

De dialoog is een gesprekstechniek die daarbij helpt. Hierin praat je met elkaar over hoe je samen het onderwijs nog beter kunt invullen. Een goede dialoog kan bijdragen aan betere onderwijskwaliteit, meer werkplezier en betere afstemming van doelen, zo blijkt uit onderzoek.

bottom of page