top of page

Sociaal domein

Het zijn turbulente tijden in het sociaal domein. Juist nu kan de dialoog een welkom hulpmiddel zijn voor organisaties en professionals.

 

Gemeenten hebben er per 1 januari 2015 taken en verantwoordelijkheden bij gekregen in de zorg en ondersteuning aan inwoners. Deze taken zijn vastgelegd in de Wmo 2015, de Participatiewet en de Jeugdwet. De decentralisaties vragen van gemeenten, organisaties, professionals én burgers een nieuwe kijk op sociale dienstverlening en op ondersteuning.

Bovendien gaan ze gepaard met besparingen en bezuinigingen. Ga er maar aan staan!

 

Mensen blijven langer thuis wonen, onder begeleiding van mantelzorgers, thuiszorg, de huisarts en hulp bij dementie. In de verpleeghuiszorg hebben teams en coaches meer verantwoordelijkheden op hun bordje gekregen. In een verpleeghuis woon je alleen nog als je veel zorg nodig hebt, en desnoods wordt familie ingeschakeld. Mensen met dementie wonen in kleinschalige groepen. In de zorg wordt veel gebruik gemaakt van vrijwilligers.

 

Hoe ga je als organisatie en als professional om met al deze veranderingen? Werkprocessen worden anders ingericht, nieuwe oplossingen en samenwerkingsverbanden ontstaan. Deze veranderingen vergen veel van alle betrokkenen. Juist nu is het belangrijk dat mensen elkaar begrijpen, dat ze open en eerlijk met elkaar communiceren. Voor teams, coaches, managers en directeuren is de dialoog een gesprekstechniek die daarbij helpt.

 

Wilt u mensen met elkaar in gesprek brengen? Wilt u hen echt laten luisteren naar elkaar? Denk eens aan De Dialoogleiders.

bottom of page