top of page

Ons aanbod

In deze snel veranderende wereld zijn eendimensionale oplossingen onvoldoende. Door de tijd te nemen voor een goed gesprek, door écht naar elkaar te luisteren, van gedachten te wisselen en op zoek te gaan naar mensen met andere opvattingen, benut je het collectieve denkvermogen en kunnen nieuwe perspectieven en kansen ontstaan.
Vaak ontstaat ook een wij-gevoel; het besef invloed te hebben op een denkproces en daarmee ook een verantwoordelijkheidsgevoel om samen vorm te geven aan mogelijke oplossingen.
De Dialoogleiders staan voor u klaar om bij u de dialoog te leiden volgens de methodiek van Nederland in Dialoog.
Wat is een dialoog?

De dialoogvorm die wij als dialoogleiders hanteren is een mooie verbindende gespreksvorm, gebaseerd op de methode Appreciative Inquiry (het waarderend onderzoek).

De vier fases die in het dialooggesprek worden doorlopen zijn;
   1. Kennismaken
   2. Ervaringen delen
   3. Dromen/wensen/ambiëren
   4. Doen

De basisgespreksregels voor de dialoog zijn;

  • Laat de ander zijn/haar verhaal vertellen

  • Luister nieuwsgierig naar elkaar 

  • Zet niet je eigen verhaal tegenover het verhaal van de ander.

  • Behandel elkaar met respect en vriendelijkheid

  • Spreek vanuit jezelf ('ik vind' i.p.v. 'men zegt')

  • Stel oordelen uit en onderzoek ze

  • Sta stiltes toe als mensen even willen nadenken.

Een dialoog duurt 2 - 2,5 uur en wordt gevoerd met 6-8 deelnemers, bij voorkeur in een prettige, sfeervolle omgeving. 

 

Sociaal ondernemerschap en de dialoog

Vanuit de wens om de dialoog meer bekendheid te geven, is het idee ontstaan sociaal ondernemerschap rondom de dialoog op te zetten. Als professionele gespreksleiders zijn wij in te huren om de dialoog te begeleiden. Hierbij staan wij een vast gedeelte van ons tarief af aan de Stichting Venray in Dialoog. Door ons in te huren voor de begeleiding van de dialoog binnen uw bedrijf, uw school of organisatie bevordert u betere communicatie en draagt u bovendien direct bij aan de groei van de dialoog in het algemeen én Venray in Dialoog in het bijzonder. 

Als u interesse heeft in een dialoog, dan kunt u vrijblijvend een offerte opvragen.

bottom of page