top of page

Overheid

De dialoog is bij uitstek een gespreksvorm die past bij de veranderde relatie tussen overheid en burgers.

De samenleving is dynamischer dan ooit tevoren, mede door de grote technologische ontwikkelingen en de behoefte aan autonomie van burgers. Veel burgers voelen zich betrokken bij hun wijk of omgeving en zetten zich daar vrijwillig voor in (burgerparticipatie). Hierbij past dat de overheid een meer faciliterende rol gaat aannemen (overheidsparticipatie) en minder aanbod gedreven, maar meer vraaggericht gaat ondersteunen.

 

Bij deze veranderende rol van en verhouding tussen burgers en overheid hoort ook een andere manier van communiceren. Echt luisteren naar elkaar, begrip krijgen voor elkaars situatie en gezamenlijk oplossingen bedenken voor maatschappelijke vraagstukken en problemen wordt steeds belangrijker. De dialoog is een mooie gespreksvorm die hier invulling aan kan geven. De dialoogleiders kunnen u daarbij ondersteunen!

bottom of page