top of page

Wie we zijn

Als De Dialoogleiders staan we voor doelgerichte dialoog. Dat wil zeggen dat we graag samen met u verkennen met welk doel u de dialoog wilt inzetten. Ons team bestaat uit vijf dialoogleiders. U kunt ons individueel een dialoog laten leiden, maar u kunt ons ook als team inhuren als u graag meerdere dialoogtafels tegelijk wilt organiseren. Ieder van ons heeft jarenlange ervaring in het leiden van dialogen bij Venray in Dialoog. Daarnaast hebben we, vanwege ons beroep en werkervaring, elk onze specifieke kennis, kwaliteiten en interesses. Op deze pagina kunt u kennis met ons maken. 
Amina Sebbar

 

Al jaren houd ik mij bezig met het verbinden van mensen door lezingen, artikelen en bijeenkomsten. En dan met name verbindingen tussen mensen met een verschillende religieuze of culturele achtergrond. Eerst deed ik dat als vrijwilliger, later ook als zzp'er/freelancer.

Zo'n 4 jaar geleden zag ik een oproep in de krant voor gespreksleiders voor Venray in Dialoog. Dialoog is een prachtig middel om mensen te verbinden. Het zorgt voor kennis over elkaar en daardoor begrip. Daarom heb ik mij aangemeld. Naar mijn idee nemen er nog te weinig mensen met een migratie achtergrond deel aan de jaarlijkse Week van de Dialoog. Het is moeizaam maar ik probeer daar verandering in te brengen. 

Heeft u een bedrijf of organisatie met veel diversiteit? Ik bekijk graag met u hoe we daar door middel van dialoog verbindingen tot stand kunnen brengen. 

 

T: 06-48409221

E: info@prinor.nl

I: www.prinor.nl

Mia Tielen-Poels

Ik ben werkzaam in de zorg en heb een praktijk als levenscoach.

Tijdens een dialoog deelt ieder in openheid zijn ervaringen en dromen/wensen. Ik stimuleer de groep om voorbeelden, verdieping, nieuwe ideeën en/of oplossingen met elkaar uit te wisselen. Hierdoor krijgt de groep meer verbinding met elkaar. Thema’s en aandachtspunten worden hierdoor inzichtelijk. Er ontstaat weer frisse energie om hier aan te gaan werken. Nieuwe ideeën en/of oplossingen worden geboren en een concreet stappenplan kan worden opgezet!

Als dialoogleider help en ondersteun ik uw organisatie/bedrijf graag op deze manier.

 

T:  06 12 094 029

E: info@miatielen-poels.nl

I: www.miatielen-poels.nl 
(Miahart innerlijke kracht).

Dagmar Matthijssen

 

In de afgelopen 10 jaar heb ik als zelfstandig communicatie-adviseur, samen met mijn collega Leonie Boeyen, regelmatig de kracht van de dialoog ervaren. Hoe verhelderend het soms is voor mensen om het verhaal van een collega te horen waar ze al jarenlang mee samenwerken. Door de dialoog krijg je begrip voor de ander en alleen op basis van begrip en vertrouwen kun je écht goed samenwerken.

Niet alleen op persoonsniveau, maar ook op organisatieniveau zetten wij de dialoog steeds vaker in. Organisaties die in dialoog gaan met stakeholders leren welke waarde ze echt kunnen toevoegen. Ze kunnen bovendien rekenen op een betere reputatie. Ik vind het mooi om mensen en organisaties daarbij te helpen. 

 

 

T: 06 51 689 590
E: dagmar@noviacommunicatie.nl

I: www.noviacommunicatie.nl

Leonie Boeyen

 

Ik ervaar, ook in mijn werk bij Novia communicatie, het belang om niet meteen zo snel mogelijk naar een oplossing of besluit te streven. Er is steeds meer behoefte en ook noodzaak om tijd en ruimte te nemen om vanuit verschillende perspectieven naar een vraagstuk te kijken. De dialoog is daarbij een waardevolle gespreksvorm. In dialoog ontstaan nieuwe inhoudelijke inzichten maar ook het besef dat er sprake is van een gezamenlijk belang. Die (h)erkenning op persoonlijk niveau zorgt voor een oprechte basis van samenwerking en daarmee voor meer kans op een succesvolle aanpak of oplossing. De verwondering van gespreksdeelnemers, voor wat er aan tafel ontstaat als er puur naar elkaar geluisterd wordt, bevestigt voor mij de kracht van de dialoog.

 

 

T: 06 52 37 39 56
E: leonie@noviacommunicatie.nl

I: www.noviacommunicatie.nl

Nicky Vievermans

 

Sinds 2012 werk ik met heel veel plezier als zelfstandig trainer, bedrijfscoach en procesleider aan groei- en ontwikkelingsvraagstukken in het bedrijfsleven. Communicatie speelt hierbij een belangrijke rol. In veel organisaties voeren de discussie en het debat de boventoon. De dialoog is nog relatief weinig bekend als gespreksvorm en biedt daarom kansen. Het is een enorme mooie en effectieve gespreksvorm. De dialoog maakt bewust, zorgt voor een verdiepingsslag, verbindt en creëert begrip: in organisaties essentiële onderdelen om samen verder te komen!

Ik maak veelvuldig gebruik van de dialoog. Ik zet ze o.a. in bij coachgesprekken, teamontwikkelingstrajecten en  organisatieadvies (onderdeel van Theory U). Na al die jaren blijf ik mij verbazen over het bijzondere effect van een goede dialoog.

T: 06 19 40 55 11
E: nicky@wiebenick.nl 

I: www.wiebenick.nl 

bottom of page